•  

AKTUALITY

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY P. H. F.

Dne 12. 4. 2018 se u nás v zařízení konalo hudební vystoupení skupiny P. H. F..

Jarní opékaní špekáčků

Ve středu 11. 4. 2018 jsme letos poprvé opékali špekáčky.

Úvodní slovo

Na lůžka našeho oddělení jsou přijímáni pacienti , u kterých byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení. Jsou sem přijímáni pacienti z oddělení akutních lůžek zdravotnických zařízení (interní, chirurgické, neurologické, ortopedické, urologické a gynekologické), ale také pacienti doporučení k hospitalizaci svými praktickými lékaři. Důvodem k umístění na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena pouze zdravotním stavem pacienta.

 

Copyright © 2013 Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
Všechná práva vyhrazena.
Powered by Picabo Webadmin 2010.
Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
Letiny 70, 336 01 Blovice
Staniční sestra: 603 913 042
Sesterna Morava: 371 596 045, 605 045 515