•  

AKTUALITY

Hudební vystoupení skupiny M.H.S.

Ve středu 11.1.2017 nás navštívila oblíbená skupina M.H.S., přijeli nás potěšit pěknými skladbami.

Golden Wind

Ve středu 4.1 2017 za námi do Letin přijelo trio Golden Wind. V sále se sešlo hodně posluchačů i tanečníků.

Úvodní slovo

Na lůžka našeho oddělení jsou přijímáni pacienti , u kterých byla stanovena diagnóza a došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení. Jsou sem přijímáni pacienti z oddělení akutních lůžek zdravotnických zařízení (interní, chirurgické, neurologické, ortopedické, urologické a gynekologické), ale také pacienti doporučení k hospitalizaci svými praktickými lékaři. Důvodem k umístění na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace. Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena pouze zdravotním stavem pacienta.

 

Copyright © 2013 Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
Všechná práva vyhrazena.
Powered by Picabo Webadmin 2010.
Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.
Letiny 70, 336 01 Blovice
Staniční sestra: 603 913 042
Sesterna Morava: 371 596 045, 605 045 515